DGC-Inkoop

Werkwijze

Wie zijn wij

DGC is een sterke en betrouwbare coöperatie voor aangesloten installatiebedrijven door heel Nederland. Ieder installatiebedrijf opereert zelfstandig en heeft zijn eigen organisatie, relatie- en klantenkring, maar staat sterker dankzij DGC. Door een effectieve, praktische samenwerking tussen de bedrijven kan onderscheidend concurrentievoordeel worden gerealiseerd. Ons doel is het vergroten van concurrentievermogen door bundeling van inkoopkracht, samenwerking, kennisdeling en specialisatie.

DGC is een vereniging zonder winstoogmerk; alle winsten vloeien direct terug naar onze leden.

De activiteiten van DGC rusten op drie pijlers

Inkoop

DGC bundelt de inkoop van de leden en sluit contracten af waarbij het complete pakket aan dienstverlening van groothandels, leveranciers en fabrikanten wordt meegenomen. Naast inkoopafspraken, zoals afspraken op het gebied van factuurcondities, bonussen, betalingscondities en leveringscondities, wordt ook gekeken naar beschikbaarheid, distributie (direct/indirect), fabricaten, performance, service & support, garanties en andere toegevoegde waarden. Leden verzorgen de operationele inkoop zelf binnen de gemaakte afspraken. Daarnaast biedt DGC ondersteuning bij projectinkopen.

Automatisering

DGC verwerkt en controleert conditiebestanden van alle leveranciers die artikeldata beschikbaar stellen via 2BA. Deze conditiebestanden zijn via ons intranet beschikbaar om te downloaden. Vervolgens kunnen ze worden ingelezen in het eigen ERP-systeem van het lid. Daarnaast heeft DGC een centraal platform ontwikkeld voor het digitaal verzenden en ontvangen van inkoopberichten (inkooporder, orderbevestiging en factuur) door de leden. Ieder lid heeft toegang tot dit platform en kan gedetailleerde informatie van berichten opvragen. Sinds 2020 geeft het inkoopdashboard de leden inzicht in hun prestaties ten opzichte van de gemaakte afspraken. Hier zijn ook de maandelijkse omzetrapportages beschikbaar.

Samenwerking

We organiseren jaarlijks meerdere ledenbijeenkomsten, kennissessies en andere evenementen waar leden in een vriendschappelijke omgeving kennis en ervaringen uitwisselen. We kennen werkgroepen en platforms. Er wordt kennis gedeeld op vele gebieden; denk aan P&O, recruitment, gebruikersgroepen van de ERP-systemen Syntess en 4PS, benchmark, wagenpark, BIM, ICT-ontwikkelingen, etc. Daarnaast kennen we de DGC-Academie waar medewerkers van leden elkaar kunnen treffen in opleidingen. Met collegiale in- en uitleen helpen we elkaar om tekorten en overschotten in personeelsbezetting op te vangen.

Zo resulteert de collectieve kracht in gezonde groei.

DGC Productgroepen